ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและส่งเอกสารคืน ที่คุณกาญจนา ศิริวรรณดี ณ ห้องสำนักงานฝ่ายประถมศึกษา ตึกพิบูลบำเพ็ญ 1 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้

กำหนดการส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 26กันยายน – 8 ตุลาคม พ.ศ.2565 เพื่อทางโรงเรียนจะได้พิจารณานักเรียนที่มีความเหมาะสมในการได้รับทุนการศึกษาต่อไป

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด