ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตามประกาศรับสมัครดังแนบ

 

ทางเข้าระบบรับสมัคร https://stbuu.sisacloud.com/index.php?application=y

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด