ประกาศ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานตัวนักเรียนโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานตัวนักเรียนโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

เอกสารแนบเบิกค่าเทอม

กำหนดชำระเงินที่ธนาคาร ภายในวันที่ 03 ม.ค. 2566 - 05 ม.ค. 2566 เท่านั้น

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด