ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระหว่างชั้น ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระหว่างชั้น ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

ประถมศึกษาปีที่ 3
- แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 5
- แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 2
- แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

กำหนดชำระเงินที่ธนาคาร ภายในวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เท่านั้น

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด