ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

แบบฟอร์มชำระเงิน (ชำระเงินภายในวันที่ 7-9 มีนาคม 2566 เท่านั้น)

* สามารถดูคะแนนได้ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 9:00 น. เป็นต้นไป

>> ระบบรับสมัคร

(3 Votes)

ข่าวทั้งหมด