ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 /2566 ตำแหน่งคนงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 /2566 ตำแหน่งคนงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 /๒๕๖6 ตำแหน่งคนงาน  จำนวน 1 อัตรา  สังกัดโรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้  การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ตามประกาศผลการคัดเลือกฯ ที่แนบมาด้วย โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดแล้วไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์

 

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด