ประกาศ การเปลี่ยนเวลาเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาระหว่างชั้น ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่สอง)

การเปลี่ยนเวลาเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาระหว่างชั้น ระดับประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2566

 (รอบที่สอง)

 

ฝ่ายประถมศึกษาเปลี่ยนเวลาเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาระหว่างชั้น ระดับประถมศึกษา 

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 จากเวลาเดิม 09:00 น. – 12:00 น. เป็นเวลา  13.00 น. – 16.00 น.

                  กำหนดให้นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีรายชื่อ  มารายงานตัวเข้ารับการทดสอบ

ภายในเวลา 12.45 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง บริเวณอาคาร 2 ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด