ประกาศ กำหนดการจำหน่ายหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2566

จำหน่ายหนังสือ ปีการศึกษา 2566 

ณ โถงอาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 (ประถมศึกษา)

  • เวลา 9.00-12.00 น. ระดับชั้น ป.1-ป.3
  • เวลา 13.00-15.30 น. ระดีบชั้น ป.4-ป.6

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

  • เวลา 9.00-15.30 น. ระดับชั้น ม.1-ม.3

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

  • เวลา 9.00-15.30 น. ระดับชั้น ม.4-ม.6

*เครื่องแบบนักเรียนจำหน่ายทุกวันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์)*
*เวลา 9.00 - 15.30 น. ณ ร้านค้าโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"*

(4 Votes)

ข่าวทั้งหมด