ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง อาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย

ประกาศ 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 9283 

โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การสอนภาษาไทย

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด