ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"  มีควาประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 กันยายน พ.ศ. 2566 สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามประกาศรับสมัครที่แนบ

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด