ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ภาษาไทย

ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0081/2566 ลงวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 9283 สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 18 กันยายน พ.ศ. 2566 นั้น บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้สิินสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามประกาศตามเอกสารแนบ
(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด