ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ได้ที่ คุณกุลิสรา ทิมเมือง ณ ห้องสำนักงานฝ่ายมัธยมศึกษา

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด