ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 21-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ได้ที่ คุณกาญจนา  ศิริวรรณดี ณ ห้องสำนักงานฝ่ายประถมศึกษา

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด