ประกาศ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานขับขี่รถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานขับขี่รถยนต์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) ขึ้นไป และต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2

สามารถดูรายละเอียดจากประกาศรับสมัคร

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด