ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาไทย

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียดในการเข้ารับการคัดเลือก สามารถดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด