ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขยายเวลาประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ (ขยายครั้งที่ ๑) เลขที่ตำแหน่ง ๔๖๙๑ สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1 Vote)

ข่าวทั้งหมด