ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ตำแหน่ง 4691 สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 อัตรา โดยขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม พ.ศ. 2567 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด