ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และนวัตกรรมเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และนวัตกรรมเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด