ข่าวทั้งหมด

ประกาศ ขอความร่วมมือนำส่งเอกสารเพื่อรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ากิจกรรมพิเศษของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ  : ขอความร่วมมือนำส่งเอกสารเพื่อรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ากิจกรรมพิเศษของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึง 27 สิงหาคม 2564
ลงทะเบียนได้ที่ www.st.buu.ac.th/refund

 

 

(4 Votes)