ข่าวทั้งหมด

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาษาไทย ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาษาไทย
ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกตามรายละเอียดที่แนบ

(0 Votes)