ประกาศ ผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 9072

ตามที่โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 9072 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนจึงขอประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดที่แนบ

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด