ประกาศ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานตัวนักเรียนโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน

ประกาศ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานตัวนักเรียนโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน

(1 Vote)

ข่าวทั้งหมด