ประกาศ รับสมัครนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง ๘๒ - ๒๕๔๔ จำนวน ๑ อัตรา

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด