ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 /2566 ตำแหน่งอาจารย์ภาษาไทย

ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0119/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 /2566 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกตามประกาศที่แนบมาด้วย

(1 Vote)

ข่าวทั้งหมด